Anne Vuorinen, KM, LTO, NTM, HHJ

Empaattinen ihmisten johtaja

Empaattinen johtaminen vie ihmisiä eteenpäin