Mentorointia, valmennusta ja koulutusta


Mentorointia, valmennusta ja koulutusta

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka oleellisena tavoitteena on edesauttaa osaamista ja oppimista sekä tukea mentoroitavan eli aktorin ammatillista kasvua. Mentorointi perustuu  aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin haasteet, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin keskustelujen sisällön. Keskustelut perustuvat aina luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen.

Mentorointiprosessissa tavoitteena on kehittymishalu- ja lähtöisyys. Ensisijaisesti mentori tähtää aktorin kehittymiseen, mutta vuorovaikutteisessa prosessissa myös mentori oppii uutta. Yleensä mentorit pystyvät analysoimaan mentoroinnin jälkeen paremmin omaa uraansa ja pohtimaan omia tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentoroinnissa tärkeää on matka ja se mitä mentoroinnilla saavutetaan sen päätyttyä muodostuu usein pitkäkestoisen prosessin aikana saaduista oivalluksista ja kehitysaskeleista.