Henkilöarvioita, soveltuvuusarviointeja, suorahakuja ja rekrytointeja


Henkilöarvioita, soveltuvuusarviointeja, suorahakuja ja rekrytointeja

http://rekryarviointi.com

Palveluitamme ovat:

Suorahaku eli headhunting 

Tutkimusten mukaan yli 60 % avoinna olevista tehtävistä on ylipäätään vaikeasti täytettäviä. Suorahakumme ja nopeiden ja tehokkaiden analyysimenetelmiemme kautta onnistumisprosenttinne lisääntyy merkittävästi. Kohdennamme ja rajaamme  haun tarpeenne mukaan  yhteistyössä kanssanne. Käymme kanssanne  tuloksia läpi prosessin aikana.

Hyödynnämme  omia verkostojamme, kykypooliamme sekä sosiaalista mediaa jne.

Positiivinen hakijakokemus on suorahaussa ehdoton vaatimuksemme, josta huolehdimme ehdokkaita kontaktoidessamme ja haastatellessamme. 

Rekrytointiprosessissa joustamme tarpeidenne mukaan. Suunnittelemme ja toteutamme rekrytointitoimeksiannon yksilöllisen tilanteen ja toiveen mukaan. Hoidamme koko rekrytoinnin alusta loppuun tai osan rekrytointiprosessista esimerkiksi;

  • soveltuvuusarvioinnit
  • suorahaku
  • Ilmoitukset ja rekrytointiviestintä
  • hakemusten käsittely
  • haastattelut


Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi henkilöiden osalta tukee ammattimaisesti toteutettua rekrytointipäätöstä ja minimoi virhevalinnan riskiä. Selkokieliset raporttimme  antavat tärkeää tietoa rekrytointiprosessin osapuolille.

Henkilön soveltuvuusarviointia  voi hyödyntää  myös muissa organisaation muutostilanteissa, johtamisessa tai osaamisen kehittämisen välineenä. Online henkilöarviointimme on joustava ja kustannustehokas arviointimenetelmä.

Henkilöarvioinnilla apua valintapäätökseen

Laadukas arviointimenetelmämme täydentää haastattelujen ja taustaselvitysten sekä hakemusten avulla hankittuja tietoja kustakin hakijasta sekä antaa mahdollisimman kattavan kuvan finaaliin valittavien soveltuvuudesta tehtävään. Arvioinnin tulosten ja arvioitavan kanssa käydyn keskustelun perusteella toimitamme rekrytoivalle esimiehelle yhteenvedon valintapäätöksen tueksi.


Kyky- ja taitotestit

Useat erilaiset kykytestimme mittaavat tieteellisesti pätevästi erilaisia osaamisalueita hyvin yksilöllisesti. Näitä kykytestejä pystytään myös helposti yhdistelemään kustannustehokkaasti. Perehdymme huolellisesti kanssanne tehtävän vaatimuksiin ja edellytyksiin ja valitsemme yhdessä tehtävään sopivan arviointikokonaisuuden. Henkilöarvioinnilla ja haastatteluilla voimme arvioida myös henkilön soveltuvuuden yrityksenne toimintakulttuurin, arvoihin sekä strategiaan.

Soveltuvuusarviointien tekeminen on henkilölle myös joustavaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta. 


Motivaatio- ja persoonallisuusarviot

Henkilön onnistuminen erilaisissa tehtävissä on moninainen asia, mutta motivaatio on yksi tärkeimmistä. Analyysimenetelmillämme yhdistettynä haastatteluihin voimme arvioida kandidaattien tai olemassaolevan henkilöstön motivaatiota sekä pyrkiä löytämään oikeat persoonatyypit tiimeihin ja muihin organisaatioihin.

Potentiaalia on vaikeaa lukea henkilön työhistoriasta, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää suoritusperusteista onnistumisen arviointia: jos henkilön aiemmasta toiminnasta on havaittavissa organisaatiosta toiseen siirtyviä menestymisen kaavoja, on kyseessä todennäköisesti työelämäpotentiaalia omaava henkilö.