Mitä me teemme / WHAT WE DO?


Kansainvälistä asiantuntemusta ja verkostoja

We offer business solutions for top companies globally. We help both sellers and buyers. We also help Start-Ups with their pitch decks and look for investments. Now your company has the opportunity to add more markets to your internationalization strategy. You wanna go international or come to Finnish markets? Haluatko viedä yrityksesi liiketoiminnan kansainväliseksi. Olen rakentanut vuosikymmenten ajan verkostoani ja kansainvälistä asiantuntemustani. Toimintani Henningson Black Level yhtiössä mahdollistaa globaalin verkoston. Kumppanini ovat luotettaviksi testattuja ja omaavat sellaisia verkostoja useissa maissa, että pääsemme oikeiden päättäjien kanssa keskustelemaan. Esimerkkinä toimintani Kiinassa, jossa on konkreettisesti tullut nähtyä millaiset mahdollisuudet kiinalaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä todellisuudessa on. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan mahdollisuudet sinun yrityksesi kohdalla?

Lisätietoja

Konsultointia ja hallitustyöskentelyä

Our special targets are education, recruitment, events, real estate, energy, innovation, finance and sales, and sports and well-being. Through working with innovations, several industries have joined and we are involved in companies where the industry is something else entirely. We are also involved as a seed investor in several different companies with significant potential. Attached one such. Our international networks enable various export and network construction projects. We also do a wide range of planning from business plans to business start-ups. Kohteenamme ovat koulutus, rekrytointi, tapahtumat, kiinteistöala, energiala, innovaatiot, talous ja myynti sekä kultuuri, urheilu ja hyvinvointi. Innovaatioiden kanssa toimimisen kautta mukaan on tullut useampi toimiala ja olemmekin mukana yrityksissä, jossa toimialana on aivan jokin muu. Olemme mukana myös piensijoittajana useassa eri yhtiössä, joissa on merkittävää potentiaalia. Liitteenä yksi sellainen. Kansainväliset verkostomme mahdollistavat erilaiset vienti- ja verkostojen rakentamisprojektit. Teemme myös monenlaista suunnittelua liiketoimintasuunnitelmista yrityksen perustamistoimiin.

Lisätietoja

Henkilöarvioita, soveltuvuusarviointeja, suorahakuja ja rekrytointeja

We use our modern assessment methods to conduct direct searches, ie headhunting, aptitude assessments, aptitude and skill tests, and motivation and personality assessments. We also offer foreign professionals. Go to www.rekryarviointi.com. Teemme nykyaikaisilla arviointimenetelmillämme suorahakuja eli headhuntingia, soveltuvuusarviointeja, kyky- ja taitotestejä sekä motivaatio- ja persoonallisuusarviointeja. Myös ulkomaisia ammattilaisia tarjolla. Mene www.rekryarviointi.com tai www.optimaprima.fi.

Lisätietoja

Liiketoiminta- ja innovaatioselvityksiä

Starting a business requires special skills. You must have also thought that applying for patents, utility models, trademarks, or design protections is expensive and can only be done by large specialized offices. No - we have made several successful application processes and companies have been given more time to develop and bring the product to market. And we are certainly one of the cheapest player in the market, because we are not bothered by high administrative and salary costs. Starting a good business requires experience and a broad vision as well as networks. You can get them all through us. Liiketoiminnan käynnistäminen vaatii erityisosaamista. Ajattelit varmaan myös, että patenttien, hyödyllisyysmallien, tavaramerkkien tai mallisuojien hakeminen on kallista ja sen osaavat vain suuret siihen erikoistuneet toimistot. Ei - me olemme tehneet useita onnistuneita hakemusprosesseja ja yritykset ovat saaneet lisää aikaa tuotteen kehittämiselle ja markkinoille tuonnille. Ja me olemme varmasti yksi markkinoiden edullisimmista toimijoista, koska meitä eivät vaivaa isot hallinto- ja palkkakulut. Hyvän liiketoiminnan käynnistäminen vaatii kokemusta ja laajaa näkemystä sekä verkostoja. Niitä kaikkia saat kauttamme.

Lisätietoja

Managing digital application work

We offer a management for controlling and leading the digital application work. Maybe this world is new for you? Through us you get an experienced management to run the show from your side and as well experienced staff for work. Stress less and sleep well. Tarjoamme applikaatiotyön johtamiseen työkaluja johdon ja tekijöiden osalta. Nuku hyvin ja ulkoista stressisi.