Suomen ensimmäiset ValueTrainerit


Viime lauantaina valmistuivat suomen ensimmäiset Value Trainerit eli arvovalmentajat. Valmistujien joukossa myös Jukka-Pekka Vuorinen. 

Arvoprosessi syntyy, elää ja on arjessa. Se ei saisi koskaan olla muusta organisaation ja tekijän arjesta irrallinen ilmiö, vaan kaikkien mielissä tulisi olla kirkkaana ne asiat, mihin arvojen kautta halutaan organisaatiossa vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan onnistu itsestään eivätkä arvot avaudu yhden päivän seminaarissa tai aamupalaverissa, vaan arvojen työstö vaatii usein paljon pidemmän ajan ja oivalluttajan.

Arvovalmentaja on juuri tämä arvojen kirkastaja, joka oivalluttaa arvojen käyttämiseen arjen työkaluna.

Value Trainer valmennuksessa käytiin läpi arvoja kuuden tason kautta, tarkasteltiin niitä kaiken toiminnan perustana, johtamisen, yrityskulttuurin, kannattavuuden ja mitattavuuden kautta.

Koulutuksessa tehtiin paljon käytännön harjoittelua ja koulutus antoi käytännönläheiset valmiudet hyödyntää arvoja toiminnan perustana.

Arvovalmentajan koulutukseen mukaan tulevilta edellytettiin valmentaja/coach oppimäärää tai että vastaavat valmiudet olivat jo olemassa.Valmennusohjelman sisältö
 1. Value Core
  - arvopohjaisen kehittämisen yleiskuva
  - arvot strategiatyön ytimessä
  - arvokiikarit
 2. Leader
  - muutoksen johtaminen
  - toimintakulttuurin ja muutoksen yhteys
  - osallistamisen keinot
  - arvot ja brändi
 3. Tracker
  - millainen on ValuePOWER in use -tilanne?
  - kehitysprosessi ja seurantajakso
  - mitä mitataan, jotta mitataan oikeita asioita?
 4. Spirit
  - kokeileva, ihmistä arvostava ilmapiiri
  - tilannekuva ja avoimuus
  - flow-tilojen tukeminen
  - vastuu-oppiminen-kehittyminen
  - ajankäytön hallinta
  - työyhteisön pelisäännöt
  - vuorovaikutus
  - yhteisön sisällä vaikuttavien kulttuurien tunnistaminen
 5. Operation
  - prosessien tunnistaminen, virtauttaminen ja ajankäytön hallinta
 6. Profit
  - arvot arvon tuottajana
  - talouden ennakoiva seuranta